Počet záznamov: 1  

Scientific papers of the University of Pardubice

  1. Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D. -- Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. -- Od roku 2008 sú evidované čísla online titulu - Inovatívne výsledky teoretického, aplikovaného a empirického výskumu z oblasti ekonómie, podnikovej ekonomiky a manažmentu, finančníctva, sociálnych vied, práva, informatiky a systémového inžinierstva so zameraním na publikovanie výsledkov výskumu. -- ISSN 1211-555X. -- ISSN 1804-8048
    BA004