Počet záznamov: 1  

Scientific papers of the University of Pardubice

  1. Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D. -- Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. -- Inovatívne výsledky teoretického, aplikovaného a empirického výskumu z oblasti ekonómie, podnikovej ekonomiky a manažmentu, finančníctva, sociálnych vied, práva, informatiky a systémového inžinierstva so zameraním na publikovanie výsledkov výskumu. - Vydanie na inom médiu: Scientific papers of the University Pardubice. -- Pardubice : Univerzita Pardubice. -- ISSN 1804-8048
    BA004