Počet záznamov: 1  

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2011

  1. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2011 = Results of annual surveys of industry of the SR, production and sales of selected goods in 2011 [elektronický zdroj]. -- Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. -- 112 s. -- (Odvetvové štatistiky). -- Zdroj dokumentu: Štatistický úrad SR - Popis urobený: 23.10.2015. -- ISBN 978-80-8121-146-1

    31
    BA004
Počet záznamov: 1