Počet záznamov: 1  

Duševné vlastníctvo

  1. Duševné vlastníctvo [elektronický zdroj] : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = Intellectual property : revue for theory and practice in the field of intellectual property = Geistiges Eigentum = La Propriété intellectuelle. -- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 - Súbor: Duševné vlastníctvo. -- ISSN 1339-5564
Počet záznamov: 1