Počet záznamov: 1  

Agentúra dočasného zamestnávania

  1. Šukalová, Viera Agentúra dočasného zamestnávania / Viera Šukalová. -- Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) - FO alebo PO, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území SR na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného predpisu. Podmienky povolenia vykonávať túto činnosť.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2015. -- ISSN 1337-060X. -- Roč. 10, č. 11 (2015), s. 16-17

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Roč. 10, č. 11 (2015), s. 16-17

    331.5
    BA004
Počet záznamov: 1