Počet záznamov: 1  

Pracovný posudok

  1. Kovalčíková, Martina Pracovný posudok / Martina Kovalčíková. -- Pracovný posudok je súhrnom objektívnych informácií o zamestnancových pracovných schopnostiach a ním vykonávanej práci, ktoré môžu mať vplyv na jeho ďalšiu pracovnú kariéru. Oprávnenia a povinnosti, ktoré majú účastníci pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s pracovným posudkom.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2015. -- ISSN 1337-060X. -- Roč. 10, č. 11 (2015), s. 44-45

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Roč. 10, č. 11 (2015), s. 44-45

    349.2
    BA004
Počet záznamov: 1