Počet záznamov: 1  

STN EN ISO 8586: Senzorická analýza - Všeobecný návod na výber, výcvik a monitorovanie vybraných posudzovateľov a expertných senzorických posudzovateľov (ISO 8586: 2012)

  1. STN EN ISO 8586: Senzorická analýza - Všeobecný návod na výber, výcvik a monitorovanie vybraných posudzovateľov a expertných senzorických posudzovateľov (ISO 8586: 2012) : slovenská technická norma. -- Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. -- 36 s. -- Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN ISO 8586: 2014. Nahrádza STN ISO 8586 z októbra 2013, ktorá od 1.10.2013 nahradila STN EN ISO 8586-2: 2008 v celom rozsahu

    006
    BA004

Počet záznamov: 1