Počet záznamov: 1  

Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže

  1. Lacko, Roman Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže / Roman Lacko. -- Abstrakt

    In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika Andrejkovič, Marek. -- Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. -- CD-ROM [69 s., 3,45 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4102-2. -- S. 56 CD-ROM

    I. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. -- S. 56 CD-ROM

    330.4
    BA004
Počet záznamov: 1