Počet záznamov: 1  

Stakeholder groups of public and private universities in the Czech Republic - identification, categorization and prioritization

  1. Slabá, Marie Stakeholder groups of public and private universities in the Czech Republic - identification, categorization and prioritization / Marie Slabá. -- Grafy, tab. -- Res, angl. Bibliogr. odkazy - Rozdielne vnímanie odlišností medzi verejnou a súkromnou univerzitou z pohľadu verejnosti a účastníkov. Kategórie skupín účastníkov: interný, externý, primárny a sekundárny. Priority účastníckych skupín na univerzitách.

    In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. -- Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. -- ISSN 1213-2446. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 305-326

    I. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 305-326

    658.14
    BA004
Počet záznamov: 1