Počet záznamov: 1  

Obecné noviny

  1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. -- Bratislava : INPROST, 2015 - Súbor: Obecné noviny
    . -- ISSN 1335-650X
Počet záznamov: 1