Počet záznamov: 1  

Analýza prostredia podniku ako faktor konkurenčného úspechu

  1. Hurný, František Analýza prostredia podniku ako faktor konkurenčného úspechu / František Hurný. -- Abstrakt

    In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanenej na PHF EU v Košiciach na Katedre kvantitatívnych metód : 22.-25.4.2015, Košice, Slovenská republika Hudák, Matej. -- Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. -- CD-ROM [159 s., 7,9 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4101-5. -- S. 135 CD-ROM

    I. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanenej na PHF EU v Košiciach na Katedre kvantitatívnych metód : 22.-25.4.2015, Košice, Slovenská republika. -- S. 135 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1