Počet záznamov: 1  

[Medznárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe]

  1. Škorvagová, Simona [Medznárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe] / Simona Škorvagová. -- Recenzia na monografiu, ktorá prináša prehľad doterajších poznatkov o medzinárodnom marketingu. Publikácia je obohatená o nové poznatky a súčasné potreby podnikateľského prostredia. - Recenzia na: Medznárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- S.194. -- ISBN ISBN 978-80-247-5366-9

    In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 63, č. 8 (2015), s. 874-876

    I. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 63, č. 8 (2015), s. 874-876

    339.138
    BA004
Počet záznamov: 1