Počet záznamov: 1  

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015

  1. Adamíková, Monika Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015 / Monika Adamíková. -- Tab. + Príl. -- Zostavenie účtovnej závierky v PÚ za účtovné obdobie končiace k 31.12.2015, ak účtovné obdobie je kalendárny rok, alebo za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2016, závisí od zatriedenia účtovnej jednotky do príslušnej veľkostnej skupiny v zmysle paragrafu 2 ods. 5 až 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 21, č. 2-3 (2016), s. 13-98

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 21, č. 2-3 (2016), s. 13-98

    657.3
    BA004
Počet záznamov: 1