Počet záznamov: 1  

Klasické a novodobé nástroje komunikačného mixu pri priemyselnom marketingu

  1. Lukačovičová, Zuzana Klasické a novodobé nástroje komunikačného mixu pri priemyselnom marketingu = Traditional and new communication mix instruments in industrial marketing / Zuzana Lukačovičová. -- Obr. -- Bibliogr. odkazy - Klasické nástroje komunikačného mixu na priemyselnom trhu. K súčasným trendom marketingovej komunikácie patria alternatívne možnosti reklamy, sponzoring, udalosti a zážitky, interaktívny marketing, sociálne médiá, guerilla marketing, green marketing a neuromarketing.

    In Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 Šimo, Dušan. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. -- CD-ROM [82 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4180-0. -- S. 49-59 CD-ROM

    I. Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. -- S. 49-59 CD-ROM

    339.138
    BA004
Počet záznamov: 1