Počet záznamov: 1  

Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie

  1. Gášpárová, Eva Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie / Eva Gášpárová. -- Tab. -- V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1.1.2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 21, č. 8 (2016), s. 141-159

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 21, č. 8 (2016), s. 141-159

    331.2
    BA004
Počet záznamov: 1