Počet záznamov: 1  

Zahraničný obchod a jeho význam ako faktora konkurencieschopnosti v podmienkach ekonomiky Slovenskej republiky

  1. Lehotská, Monika Zahraničný obchod a jeho význam ako faktora konkurencieschopnosti v podmienkach ekonomiky Slovenskej republiky : bakalárska práca / Monika Lehotská ; školiteľ: Mária Tokárová. -- Bratislava, 2016. -- 58 s.

    I. Tokárová, Mária
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004