Počet záznamov: 1  

State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market

  1. Nemcová, Daniela State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market / Daniela Nemcová. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vývoj rozvoja bytovej politiky na Slovensku. Podpora rozvoja bývania ako jedna z možností riešenia finančnej krízy. Priame a nepriame spôsoby štátnej podpory rozvoja bývania.

    In DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. -- Zlín : Tomas Bata university in Zlín, 2016. -- [445 p.]. -- ISBN ISBN 978-80-7454-592-4. -- P. 266-271

    I. DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. -- P. 266-271

    332.8
    BA004
Počet záznamov: 1