Počet záznamov: 1  

Ordoliberalizmus a odkaz jeho hodnôt pre súčasnosť

  1. Tokárová, Mária Ordoliberalizmus a odkaz jeho hodnôt pre súčasnosť / Mária Tokárová. -- VEGA 1/0001/16 50% - VEGA 1/0277/04 50% - Ordoliberalizmus a jeho princípy. Bol uplatňovaný v Nemecku. Ordoliberalizmus predstavuje špecifický príspevok k rozvinutiu teórie konkurencie. K niektorým problémom protimonopolnej politiky v Nemecku.

    In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade Lisnik, Anton. -- Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. -- CD-ROM [1302 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-561-0369-2. -- S. 919-926 CD-ROM

    I. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. -- S. 919-926 CD-ROM

    330.8
    BA004