Počet záznamov: 1  

Ako sa "darí" slovenskej ekonomike v období rokov 2013-2015?

  1. Tučníková, Daniela Ako sa "darí" slovenskej ekonomike v období rokov 2013-2015? = How does "doing" the Slovak economy in the period 2013-2015? / Daniela Tučníková. -- Tab. -- VEGA 1/0042/13 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza vývoja výkonnosti v období rokov 2013 až 2015 poskytuje obraz o pozitívnom vývoji výkonnosti ekonomiky. Vývoj HDP v stálych cenách za roky 2013-2015 (výrobná metóda). Tvorba hrubej pridanej hodnoty podľa odvetí v stálych cenách. Vývoj HDP v stálych cenách (výdavková metóda). Vývoj vybraných ukazovateľov slovenskej ekonomiky za roky 2013- 2015. Ratingové hodnotenie slovenskej ekonomiky za roky 2013-2015.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave Tóth, Miroslav. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. -- CD-ROM [800 s., 30 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4280-7. -- S. [1-6] CD-ROM

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. [1-6] CD-ROM

    330.3
    BA004