Počet záznamov: 1  

Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií

  1. Uhliar, Miroslav Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií / Miroslav Uhliar. -- Grafy, obr., tab. -- KEGA 042EU-4/2014 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Charakteristika MSP. Marketingová prezentácia MSP prostredníctvom sociálnych sietí. Využívanie jednotlivých platforiem sociálnych sietí užívateľmi. Poradie významnosti jednotlivých sociálnych sietí z hľadiska marketingu. Benefity marketingu na sociálnych sietiach. Potreba vzdelávania sa podnikateľov, marketingových pracovníkov a študentov v oblasti využívania sociálnych sietí na marketingové účely pre ich lepšie uplatnenie sa na trhu.

    In Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. -- CD-ROM [500 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-261-0648-7. -- [S. 1-7] CD-ROM

    I. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. -- [S. 1-7] CD-ROM

    681.324
    BA004
Počet záznamov: 1