Počet záznamov: 1  

Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts

 1. Ondrejková, Anna Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts / Anna Ondrejková. -- Popis urobený: 21.2.2017 - Definícia pojmu cloud computing a súvisiacich pojmov: softvér ako služba (SaaS), platforma ako služba (PaaS), infraštruktúra ako služba (IaaS), verejný cloud, súkromný cloud, virtualizácia, spoľahlivosť, škálovateľnosť či bezpečnosť cloudu. Príklady cloudových služieb: Google Apps, Microsoft Azure, Amazon simple storage service (S3). Rozvoj a história cloud computingu. Výhody cloud computingu: rýchle nasadenie, vysoká flexibilita, zdieľanie zdrojov, znížená energetická náročnosť. Nevýhody cloud computingu: závislosť na poskytovateľovi, nevhodné používateľské rozhranie, nižšia stabilita, legislatívne problémy. Problematika bezpečnosti cloudových služieb v podniku. "Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe" - Európska stratégia pre cloud computing (European cloud strategy 2012) a následné iniciatívy. Bezpečné a férové podmienky pre cloudové zmluvy. Špecifiká návrhu cloudovej zmluvy. Distribúcia cloud computingu v Európe. - Iné súvisiace diela: Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts / Ondrejková, Anna

  In 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. -- [Zagreb] : Accent, 2016. -- [272 p.] online. -- ISBN ISBN 978-953-7930-11-0. -- Pp. 202-211 online

  I. Ondrejková, Anna. Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts
  II. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. -- Pp. 202-211 online

  681.324
  BA004
Počet záznamov: 1