Počet záznamov: 1  

Poisťovníctvo po novelách zákona

  1. Matulková, Mariana Poisťovníctvo po novelách zákona / Mariana Matulková. -- Nový režim poisťovníctva. Cieľ zákona o poisťovníctve. Trojpilierový systém. Ustanovenie nového zákona o poisťovníctve. Aproximácia práva.

    In Poradca. -- Žilina : Poradca, 2017. -- ISSN 1335-1583. -- Roč. 22, č. 9 (2017), s. 35-118

    I. Poradca. -- Roč. 22, č. 9 (2017), s. 35-118

    368
    BA004
Počet záznamov: 1