Počet záznamov: 1  

Situácia na peňažnom trhu a výkon operácií menovej politiky ECB v roku 2016

  1. Kostelný, Roman Situácia na peňažnom trhu a výkon operácií menovej politiky ECB v roku 2016 / Roman Kostelný. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Na začiatku roka 2016 sa zhoršili makroekonomické podmienky, najmä vplyvom zvýšenej neistoty súvisiacej s vývojom čínskej ekonomiky. Poklesom cien ropy na nižšie úrovne sa opätovne oslabili inflačné očakávania. Vzhľadom na spomínané riziká ECB v marci prehodnotila nastavenie menovej politiky a rozšírila využívané postupy. Zvýšila mesačné nákupy na 80 mld. €, rozhodla o zaradení podnikových dlhopisov do nákupov a pristúpila k ďalšej sérii TLTRO na podporu úverov do reálnej ekonomiky. Okrem týchto úprav zmenila aj kvalitatívne nastavenie menovej politiky, keď znížila kľúčové úrokové sadzby na nové minimá. K ďalšej úprave výkonu menovej politiky došlo až v decembri, keď sa očakávalo rozhodnutie o nákupnom programe, vzhľadom na jeho plánované ukončenie koncom marca 2017. Program APP ECB predĺžila o 9 mesiacov a znížila výšku mesačných nákupov na pôvodných 60 mld. €, čo odôvodnila zaniknutím deflačného rizika. Aktívnym prístupom Eurosystému pri poskytovaní likvidity a jej kontinuálnym dodávaním prostredníctvom nákupného programu sa dosiahlo nové maximum likvidity poskytnutej bankovému sektoru eurozóny.

    In BIATEC : odborný bankový časopis. -- Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. -- ISSN 1335-0900. -- Roč. 25, č. 2 (Apríl 2017), s. 5-9

    I. BIATEC : odborný bankový časopis. -- Roč. 25, č. 2 (Apríl 2017), s. 5-9
    BA004
Počet záznamov: 1