Počet záznamov: 1  

Herausforderungen an das Finanzmanagement bei der PostMerger-Integration - besondere Berücksichtigung der Transaktion vom Tier1 zur Tochtergesellschaft eines OEM

  1. Barth, Martin Herausforderungen an das Finanzmanagement bei der PostMerger-Integration - besondere Berücksichtigung der Transaktion vom Tier1 zur Tochtergesellschaft eines OEM / Martin Barth, Peter Markovič. -- Obr. -- APVV-15-0511 - Popis urobený: 5.5. 2017 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vymedzenie pojmov - problémová situácia, presnejšia definícia databázy a presné vymedzenie predmetu vyšetrovania.

    In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. -- ISSN 2454-1028. -- Roč. 13, č. 1 (2016), s. 41-53 online

    I. Markovič, Peter
    II. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 13, č. 1 (2016), s. 41-53 online
    BA004
Počet záznamov: 1