Počet záznamov: 1  

Kto bol kto v cestovnom ruchu na Slovensku

  1. Kto bol kto v cestovnom ruchu na Slovensku / zostavovateľ: Peter Patúš. 1. diel. -- Banská Bystrica : Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu, 2016. -- 27 s. -- ISBN 978-80-8141-140-3

    I. Patúš, Peter

    338.48
    BA004

Počet záznamov: 1