Počet záznamov: 1  

Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants

  1. Táncošová, Judita Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants / Judita Táncošová. -- Obr., tab. -- Popis urobený: 5.6.2017 - Res. angl. rus., ukr. Bibliogr. odkazy - Problematika determinantov investičnej atraktívnosti Slovenska, ktorých vývoj je podmienený rozhodnutiami zahraničných investorov o lokalizácii ich priamych zahraničných investícií (PZI). Determinanty priamo ovplyvňujúce celkový vývoj ekonomiky a podmienky pre zahraničných investorov. Pozícia Slovenska v konkurencii s ostatnými krajinami V4.

    In Economic annals-XXI. -- Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. -- ISSN 1728-6239. -- No. 3-4 (2014), pp. 8-11 online

    I. Economic annals-XXI. -- No. 3-4 (2014), pp. 8-11 online
    BA004
Počet záznamov: 1