Počet záznamov: 1  

Dobrovoľné dražby

  1. Kašiar, Ján Dobrovoľné dražby / Ján Kašiar. -- Dobrovoľná dražba predstavuje rýchly a efektívny spôsob speňaženia majetku dlžníka v záujme uspokojenia jeho pohľadávky voči veriteľovi za čo najvyššiu ponúkanú cenu. Právna úprava dobrovoľnej dražby. Dražobná zábezpeka. Predmet dražby a jeho ohodnotenie. Priebeh dražby.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2017. -- ISSN 1337-060X. -- Roč. 12, č. 11 (2017), s. 59-61

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Roč. 12, č. 11 (2017), s. 59-61
    BA004