Počet záznamov: 1  

Judikatúra Súdneho dvora EÚ

  1. Judikatúra Súdneho dvora EÚ : za rok 2016 : vo veciach dane z pridanej hodnoty / zostavili Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- 220 s. -- Register. -- ISBN 978-80-8168-680-1

    I. Šidlová, Zuzana
    II. Ungerová, Elvíra

    341
    BA004

Počet záznamov: 1