Počet záznamov: 1  

Application of creative ecology theory to concepts of smart and sustainable city as possible solution to urban development problems – case of Riga

  1. Baculáková, Kristína Application of creative ecology theory to concepts of smart and sustainable city as possible solution to urban development problems – case of Riga / Kristína Baculáková. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Problémy ochrany životného prostredia v mestskom rozvoji a kvalita života občanov. Plány na inteligentné mestá a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý by mal kombinovať efektívne riešenia pre všetky aspekty mestských problémov. Prípad Rigy v Lotyšsku.

    In Journal of Environmental Management and Tourism. -- Craiova : ASERS Publishing. -- ISSN 2068-7729. -- Vol. 7, no. 4 (2016), pp. 594-600 online

    I. Journal of Environmental Management and Tourism. -- Vol. 7, no. 4 (2016), pp. 594-600 online
    BA004