Počet záznamov: 1  

Mikroekonómia

 1. Veselková, Alexandra Mikroekonómia / Alexandra Veselková a kolektív ; recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. -- 1. vyd. -- Bratislava : Sprint 2, 2017. -- 450 s. [22 AH]. -- (Economics). -- VEGA 1/0393/16. -- ISBN 978-80-89710-34-8

  I. Holková, Vieroslava
  II. Lennerová, Ivana
  III. Valach, Matej
  IV. Galajdová, Viera
  V. Lisý, Ján
  VI. Ekonomická univerzita v Bratislave ((Bratislava, Slovensko))

  330.101.542
  BA004