Počet záznamov: 1  

The Audit of European Commission Strategic Decisions and the Proposal of the Change Hypothesis

  1. Palán, Josef F. The Audit of European Commission Strategic Decisions and the Proposal of the Change Hypothesis / Josef F. Palán. -- Popis urobený: 11.4.2018 - Analýza konceptuálneho rámca "Strategickej Európy 2020". Návrh skompletizovania štvrtej priority, ktorá spája európsku stratégiu rozvoja s globálnou realitou. Pre analýtu Status quo Európskej únie využitý model silového poľa. Možným stopovým prvkom v snahe Európy k vytúženému stavu dynamickej stability sa môže stať fenomén imigrácie.

    In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. -- Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. -- ISSN 1805-3246. -- Č. 1 (2018), s. 69-78

    I. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. -- Č. 1 (2018), s. 69-78
    BA004