Počet záznamov: 1  

Nerovnosti v spotrebe z pohľadu príjmov a cenového vývoja na Slovensku

  1. Dováľová, Gabriela Nerovnosti v spotrebe z pohľadu príjmov a cenového vývoja na Slovensku / Gabriela Dováľová, Brian König. -- Grafy. -- VEGA 2/0026/15 - Popis urobený: 26.4.2018 - Spotreba ako lepší ukazovateľ životnej úrovne ako príjmy. Miera, do akej sa na Slovensku premietajú nerovnosti v príjmoch do nerovností v spotrebe.

    In Monitor hospodárskej politiky. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. -- ISSN 2453-9287. -- Č. 1 (2018), s. 26-29 online

    I. König, Brian
    II. Monitor hospodárskej politiky. -- Č. 1 (2018), s. 26-29 online
    BA004
Počet záznamov: 1