Počet záznamov: 1  

Dlhodobý majetok z pohľadu súčasnej právnej úpravy účtovníctva a finančnej analýzy

  1. Bartošová, Viera Dlhodobý majetok z pohľadu súčasnej právnej úpravy účtovníctva a finančnej analýzy. 1. / Viera Bartošová. -- Klasifikácia dlhodobého majetku v účtovníctve. Členenie aktív v účtovníctve podnikateľov. Zložky dlhodobého majetku podľa RÚO. Dlhodobý majetok z hľadiska podnikovo hospodárskej náuky. Analýza dlhodobého majetku. Prístupy k odpisovaniu dlhodobého majetku. Analýza využitia dlhodobého hmotného majetku.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 23, č. 8 (2018), s. 124-138

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 23, č. 8 (2018), s. 124-138
    BA004
Počet záznamov: 1