Počet záznamov: 1  

Vytvorenie webovej aplikácie s prepojením na databázu, s využitím .NET

  1. Kilik, Tomáš Vytvorenie webovej aplikácie s prepojením na databázu, s využitím .NET : bakalárska práca / Tomáš Kilik ; školiteľ: Jaroslav Kultan. -- Bratislava, 2018. -- 81 s.

    I. Kultan, Jaroslav
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1