Počet záznamov: 1  

Cloud computing a jeho využitie pre osobnú agendu a malé firmy

  1. Makúchová, Adriána Cloud computing a jeho využitie pre osobnú agendu a malé firmy : bakalárska práca / Adriána Makúchová ; školiteľ: Pavol Sojka. -- Bratislava, 2018. -- 58 s.

    I. Sojka, Pavol
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1