Počet záznamov: 1  

Competitiveness of Small and Medium – sized Enterprises in the Single European Market

  1. Čihovská, Viera Competitiveness of Small and Medium – sized Enterprises in the Single European Market. -- Definícia povahy a význam malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Poukázanie na marketingové predpoklady ich konkurencieschopnosti v EÚ na spoločnom trhu, bariéry, ich silné a slabé stránky, ktoré vyplynuli z kvantitatívneho prieskumu. Prieskum bol uskutočnený na vzorke 256 náhodne vybraných malých a stredných podnikov v SR.

    In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic Černá, Iveta. -- Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. -- CD-ROM 531 s.. -- ISBN ISBN 978-80-245-2265-4. -- ISSN 2453-6113. -- P. 25-34 CD-ROM

    I. Stanková, Monika
    II. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. -- P. 25-34 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1