Počet záznamov: 1  

Analýza cien elektriny vo vzťahu k podpore obnoviteľných zdrojov energie

  1. Kullová, Simona Analýza cien elektriny vo vzťahu k podpore obnoviteľných zdrojov energie : bakalárska práca / Simona Kullová ; školiteľ: Kristína Petríková. -- Bratislava, 2017. -- 41 s.

    I. Petríková, Kristína
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1