Počet záznamov: 1  

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi

  1. Minková, Ľuboslava Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi / Ľuboslava Minková. -- Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného. Zvýšenie súm stravného a dosah na pracovné cesty. Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín a vplyv na paragraf 152 Zákonníka práce. Zvýšenie sumy stravného a jeho vplyv na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Príklady z praxe.

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 11 (2018), s. 8-17

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 11 (2018), s. 8-17
    BA004
Počet záznamov: 1