Počet záznamov: 1  

Circular Economy As a New Managerial Approach

  1. Hanuláková, Eva Circular Economy As a New Managerial Approach / Eva Hanuláková, Ferdinand Daňo. -- VEGA 1/0380/17 - Popis urobený: 16.8.2018 - Podstata kruhovej ekonomiky a niektoré jej aspekty, ktoré sú považované za nevyhnutné z hospodárskeho, podnikového a sociálneho hľadiska. V nadväznosti na vyššie uvedené snaha o prezentáciu kruhovej ekonomiky z hľadiska podnikateľskej sféry v slovenských podmienkach.

    In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. -- Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. -- ISSN 2464-6733. -- Vol. 8, no. 1 (2018), pp. 95-98

    I. Daňo, Ferdinand
    II. AD ALTA : journal of interdisciplinary research. -- Vol. 8, no. 1 (2018), pp. 95-98
    BA004