Počet záznamov: 1  

Osobný rozsah smernice o materských a dcérskych spoločnostiach

  1. Sábo, Jozef Osobný rozsah smernice o materských a dcérskych spoločnostiach / Jozef Sábo. -- Smernica Rady č. 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch. Všeobecné vymedzenie osobného rozsahu podľa Smernice o materských a dcérskych spoločnostiach. Právne vzťahy, ktoré sú regulované Smernicou o materských a dcérskych spoločnostiach. Predpísaná forma spoločností členského štátu podľa tejto smernice. Daňová rezidencia podľa smernice.

    In Dny práva 2017 Šramková, Dana. -- Brno : Masarykova univerzita, 2018. -- online 392 s.. -- ISBN ISBN 978-80-210-8974-7. -- S. 282-296

    I. Dny práva 2017. -- S. 282-296
    BA004