Počet záznamov: 1  

Attitudes Towards Healthy Food Consumption Among Elderly Population

  1. Lesáková, Dagmar Attitudes Towards Healthy Food Consumption Among Elderly Population / Dagmar Lesáková. -- VEGA 1/0339/18 - Spotreba potravín u starších ľudí. Rozdiely v konzumácii zdravých potravín na základe pohlavia, miesta bývania a životných podmienok. Skutočné správanie spotrebiteľov v segmente seniorov. Ako starí ľudia vnímajú zdravie a ako používajú informácie týkajúce sa zdravia pri prijímaní zdravého stravovacieho správania. Výsledky empirického prieskumu na vzorke 420 participantov nad 60 rokov.

    In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018 Slavíčková, Pavla. -- Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. -- online 510 s.. -- ISBN ISBN 978-80-244-5392-7. -- Pp. 252-258 online

    I. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. -- Pp. 252-258 online
    BA004
Počet záznamov: 1