Počet záznamov: 1  

Dlhodobý hmotný majetok v jednoduchom účtovníctve

  1. Gášpárová, Eva Dlhodobý hmotný majetok v jednoduchom účtovníctve / Eva Gášpárová. -- Postupy účtovania dlhodobého hmotného majetku podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74. Ilustračné príklady.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 23, č. 15 (2018), s. 175-200

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 23, č. 15 (2018), s. 175-200
    BA004
Počet záznamov: 1