Počet záznamov: 1  

Application of Generalized Linear Models in Non-Life Actuarial Framework

  1. Strežo, Marek Application of Generalized Linear Models in Non-Life Actuarial Framework / Marek Strežo. -- Prezentácia metodológie, ktorá stojí za generalizovanými lineárnymi modelmi, známymi tiež pod skratkou GLM, a ktoré predstavujú dôležitú triedu regresných modelov – snaha matematikov nájsť najlepší model na nastavenie poistného. To zahŕňa štatistickú analýzu poistných dát, berúc do úvahy rôzne vlastnosti poistenca a tiež poisťovacieho agenta.

    In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky Čerteková, Eva. -- Bratislava : Letra Edu, 2018. -- online 501 s. [26,13 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-89962-14-3. -- S. 351-361 online

    I. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. -- S. 351-361 online
    BA004