Počet záznamov: 1  

Oceňovanie majetku a záväzkov v kontexte verného a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov

  1. Kicová, Marianna Oceňovanie majetku a záväzkov v kontexte verného a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov = Measurement of Assets and Liabilities in the Context of a True and Fair View of Entrepreneurs' Financial Statements / Marianna Kicová. -- Skúmanie konceptu oceňovania aktív a pasív v kontexte pravdivého obrazu finančných výkazov podnikateľov. Výsledky skúmania tejto témy sú komplexným súborom znalostí o vplyve oceňovania aktív a pasív a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov s dôrazom na uplatňovanie vhodných účtovníckych zásad a účtovných metód oceňovania aktív a pasív.

    In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác Uhliar, Miroslav. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- online 1125 s. [56,20 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4536-5. -- S. 513-522 online

    I. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. -- S. 513-522 online
    BA004