Počet záznamov: 1  

PhDWorks

 1. PhDWorks [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko / editor: Roman Lacko ; recenzenti: Zuzana Hajduová, Šárka Vilámová. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM 71 s. [3,55 AH]. -- Popis urobený: 21.1.2018 - Obálkový názov:Zborník príspevkov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks III. -- ISBN 978-80-225-4582-2

  I. PhDWorks.Workshop mladých vedeckých pracovníkov (3.:7.11.2018:Košice, Slovensko)
  II. Lacko, Roman
  III. Hajduová, Zuzana
  IV. Vilamová, Šárka
  V. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra ekonómie ((Košice, Slovensko)) VI. Názov : Zborník príspevkov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks III.

  33
  BA004