Počet záznamov: 1  

Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov

  1. Kutlík, František Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov / František Kutlík. -- Interkultúrna mediácia na pracovisku. Roviny interkultúrnej mediácie na pracovisku. Angažovanie zástupcov cudzincov do procesu interkultúrnej mediácie. Úlohy interkultúrnej mediácie na pracovisku. Ako vnímajú samých seba rumunskí, ukrajinskí a srbskí pracovníci. Ako vidia cudzinci Slovákov. Výrazný nepomer medzi šikanóznym správaním sa manažmentu voči zahraničným pracovníkom v porovnaní s domácimi.

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 4-5 (2019), s. 90-97

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 4-5 (2019), s. 90-97
    BA004