Počet záznamov: 1  

Päť rokov postmajdanovskej tragédie

  1. Škvrnda, František Päť rokov postmajdanovskej tragédie / František Škvrnda. -- O súčasnej Ukrajine sa vytvára niekoľko obrazov. Prvý obraz je spojený so sofistikovaným, ale deformovaným mediálno-politickým pôsobením súčasnej ukrajinskej moci, ktoré má presvedčiť svet, že situácia v štáte sa zlepšuje a všetko sa robí v záujme jeho rozkvetu a blaha obyvateľov. Druhý obraz sa šíri v západných médiách, podľa ktorého Ukrajina síce zápasí s problémami, ale situácia sa po revolúcii výrazne zlepšuje. Tretí je relatívne objektívny pohľad - pozícia Ukrajiny je ekonomicky, demogaficky, geopoliticky a bezpečnostne veľmi zložitá, ale vládnuca kyjevská elita to neberie do úvahy. V krajine narastajú prejavy nacionalizmu.

    In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. -- Bratislava : Mayer media, 2018. -- ISSN 1336-0256. -- Roč. 18, č. 11 (november 2018), s. 38-40

    I. Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. -- Roč. 18, č. 11 (november 2018), s. 38-40
    BA004