Počet záznamov: 1  

Rukoväť audítorských štandardov

  1. Krišková, Petra Rukoväť audítorských štandardov / Petra Krišková, Ján Užík. -- Medzinárodný audítorský štandard (ISA) 570- Nepretržité pokračovanie v činnosti.

    In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. -- Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. -- ISSN 1335-2024. -- Roč. 27, č. 2 (2019), s. 19-22

    I. Užík, Ján
    II. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. -- Roč. 27, č. 2 (2019), s. 19-22
    BA004