Počet záznamov: 1  

Daňovníctvo

 1. Schultzová, Anna Daňovníctvo : daňová teória a politika I / Anna Schultzová a kolektív ; recenzenti: Eva Ivaničová, Eva Mihálová. -- 3. doplnené a prepracované vydanie. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- 360 s. [18 AH]. -- VEGA 1/0443/15. -- ISBN 978-80-7598-107-3 ((viaz.)). -- ISBN 978-80-7598-108-0 ((pdf))

  I. Rabatinová, Marcela
  II. Ihnatišinová, Denisa
  III. Válek, Juraj
  IV. Ivaničová, Eva
  V. Mihálová, Eva

  336.2
  BA004

Počet záznamov: 1