Počet záznamov: 1  

Fiškálna politika vs. zdanenie bankového sektora

  1. Kušnírová, Jana Fiškálna politika vs. zdanenie bankového sektora / Jana Kušnírová, Jaroslava Šepeľová. -- VEGA 1/0246/16 - Regulácia bankové sektora v Európskej únii prostredníctvom daní a odvodov. Typy bankových daní prezentovaných EÚ. Daňové techniky aplikované na bankový sektor vo vybraných krajinách EÚ. Výška sadzieb bankových odvodov vybraných krajín EÚ. Špecifiká bankového sektora v Slovenskej republike. Suma bankových odvodov a sadzieb v Slovenskej republike.

    In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí Kušnírová, Jana. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4596-9. -- S. [1-8] CD-ROM

    I. Šepeľová, Jaroslava
    II. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. -- S. [1-8] CD-ROM
    BA004