Počet záznamov: 1  

Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike

  1. Šepeľová, Jaroslava Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike / Jaroslava Šepeľová, Peter Kušnír. -- Motivácia spoločností k manipulácii v účtovníctve. Modely odhaľovania podvodov v účtovníctve s použitím pomerových ukazovateľov. Kanapickiene a Grundiene model odhaľovania podvodov v účtovníctve v podmienkach malých a stredných podnikov v SR. Výsledky testovania modelu pravdepodobnosti podvodov v účtovných závierkach v rokoch 2013-2017 v podmienkach malých a stredných podnikov v SR. Pravdepodobnosť podvodu v účtovníctve v jednotlivých krajoch SR. Pravdepodobnosť podvodov v účtovných závierkach na základe príslušností k odvetviu v rokoch 2013-2017.

    In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí Kušnírová, Jana. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4596-9. -- S. [1-8] CD-ROM

    I. Kušnír, Peter
    II. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. -- S. [1-8] CD-ROM
    BA004